PINTORS

A. CASTRO PINTORS
C. Canonge Serra, 14
Tel. 977 731 138 / 639 369 190

 

JAVI SANCHO REDÓN
Tel. 676 399 860
javi-sancho@hotmail.com

 

PINTURA & DECORACIÓ BELTRAN CASTRO
C. Joan Maragall, 13
Tel. 669 637 744
pinturaidecoraciobeltran@gmail.com

PINTUDECOR
Ctra. Nova, 77
Tel. 977 730 053 / 665 791 381
pintudecoralcanar@gmail.com

 

 

 

 

 

  

PINTURA DECORATIVA GERMANS
LANGE

Rda. del Remei, 93
Tel. 977 441 334 / 686 390 991 /
620 791 160
germanslange@hotmail.com

PINTURES ISMAEL CURTO
Av. Abril, 11 4º 1ª
Tel. 685 149 351

 

PINTURES TONI MIQUEL
Rda. del Remei, 147
Tel. 977 730 764 / 615 387 094

tonimiquel@gmail.com