FITOSANITARIS
Comercial Choca.jpg

ASERVIAL
Ctra. Nova, 124-126. Ap Cor. 183
Tel. 977 732 246 / 619 701 649

mforcadells@hotmail.es

 

COFITAR
Ctra. Nova, km 0,5 Ap. Cor. 74
Tel. 977 730 522 / 639 845 961

andresfibla@yahoo.es

 

COMERCIAL AGRINAR
C. Canonge Matamoros, 26
Tel. 977 730 155

josepbort1@hotmail.com

 

 

 

AGROSUD CHOCA
C. Verge de Montserrat, 23
Tel. 977 730 413 / 605 944 534

cpmercialchoca@gmail.com

choca@agrosud.cat

 

FITOALCANAR MARCOS, SL
Ctra. Nova s/n Ap. Correus 150
Tel. 977 730 852

Fax 977 730 852
fitoalcanarmarcos@gmail.com

 

JOAN BORT I QUERALT, SL
Camí del Carreró s/n Ap. Correus 59
Tel. 649 455 122

joan@joanbort.com