CONSTRUCCIONS / REFORMES

AIVIC, OBRES, REFORMES I REHABILITACIÓ
C. Berenguer IV, 22
Tel. 678 639 511 / 678 639 512
info@aivic.es

www.aivic.es

CONSTRUCCIONS JOAN BATISTE VILA
Avda. Verge de Montserrat, 24
Tel. 977 730 742 / 661 752 792

CONSTRUCCIONS PJ
C. Càlig, 50, 2º 1ª
Tel. 639 361 001 / 609 643 992

CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS MORRALA

C. Sunyer, 78

Tel. 977 732 328 / 616 929 768

jinmorralla@hotmail.com

 

  

GERMANS REVERTER CONSTRUCTORS
C. Berenguer IV, 22
Tel. 678 639 511 / 678 639 512

JUANMI HABITATGES

Tel. 652 925 523

OBIMA CONSTRUCCIONS
C. Méndez Núñez, 119
Tel. 606 861 408 / 696 728 006

 

JORDI JURADO

Av. Constitució, 1, 1r C
Tel. 654 319 640
construcjordi@gmail.com