ASSEGURANCES
Mapfre quadrat.jpg
Teresa Camacho.jpg

BB ASSESSORAMENT I GESTIÓ
Pstge. Espanyol, 1
Tel. 977 730 762

Fax 977 732 008
oficina@bbassessors.cat

MAPFRE-IVAN ROMEU HIERRO
C. Ramón y Cajal, 13-15
Tel. 977 594 115
romeuhi@mapfre.com

 

MARIA ISABEL ESTELLER FIBLA

C. Felip Pedrell, 9

Tel. 977 731 434

isaesteller@gmail.com

 

MARIA TERESA BALADA VALLS
Av. Catalunya, 36
Tel. 977 731 443

Fax 977 730 093
mtbalada@euroseguriber.com


TERE CAMACHO, ASSEGURANCES I GESTIONS

Ramón y Cajal, 17
Tel. 601 985 345